Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?
Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de algemene fysiotherapie. De therapie richt zich op klachten binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen, kinderen.
Zoals:

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
 • Het niet kunnen onderdrukken van aandrang om te plassen en/of te ontlasten
 • Frequent aandrang om te plassen en/of te ontlasten
 • Het moeilijk kwijt kunnen van urine en/of ontlasting
 • Verzakkingen van blaas, baarmoeder en/of darmen
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus en/of de geslachtsorganen
 • Problemen rondom de gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
 • Begeleiding voor en na operaties in de onderbuik
 • Bekkenpijn in de periode rondom de bevalling
 • Begeleiding tijdens de zwangerschap en na de bevalling (ook ter voorkoming van klachten)

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaarwederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodem en omgekeerd.

De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken en heeft drie functies:

 • dragen van de buikorganen
 • openen en sluiten van de bekkenuitgangen
 • bijdragen aan de stabiliteit van het bekken

De samenwerkende spieren rondom het bekken en in de lendestreek (het spierkorset) hebben een belangrijke stabiliserende rol voor het bekken en onderrug en daardoor een belangrijke functie in het dagelijks bewegen. De bekkenbodemspieren en het spierkorset kunnen te zwak of te gespannen zijn, of niet op juiste moment functioneren. Hierdoor kunnen stoornissen optreden. Bekkenbodemspieren en het spierkorset zijn aan te spannen en te ontspannen, maar veel mensen zijn zich hiervan niet bewust, voelen de functie niet en hebben geen bewuste controle. Soms ontstaan klachten door onwetendheid en een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na meerdere blaasontstekingen of na een buik- of prostaatoperatie. Ook bij kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten worden gezien door verkeerd gebruik van bekkenbodemspieren, soms veroorzaakt door een niet-optimale zindelijkheidstraining. Hoewel minder algemeen bekend, komen ook bij mannen problemen voor die samenhangen met een niet-optimale bekkenbodemfunctie.

Bij gezonde zwangeren heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie, namelijk het voork├│men van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen.

Door de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken bewust te leren gebruiken en houding en beweging op de juiste manier aan te leren, kunnen veel klachten worden voorkomen.

Ik doe geen inwendig onderzoek.