Deep oscillation

Sinds enige tijd werk ik in de praktijk met Deep Oscillation therapie.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van elektrostatische impulsen, die goed kunnen doordringen in huid, bindweefsel, onderhuids vetweefsel, spieren, bloed- en lymfevaten. De behandeling heeft geen huidbelastende bijwerkingen en geeft een aangenaam trillend (oscillatie) gevoel. Deze oscillatie activeert a.h.w. de lichaamseigen trilling en stimuleert celfuncties. In principe is het geen op zichzelf staande therapie, maar wordt gebruikt als aanvulling op de reguliere fysiotherapie.

De volgende effecten zijn bekend:
•   pijnvermindering
•   anti-inflammatoire werking
•   vermindering oedeem
•   antifibrotisch effect
•   bevordering van wondgenezing
•   in het algemeen wordt de kwaliteit van het weefsel verbeterd.