Reumatische aandoeningen en artrosis

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan tweehonderd verschillende aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, die niet worden veroorzaakt door een blessure of ongeval.

De meest bekende vormen zijn:
Reumatische Artritis oftewel Chronisch Reuma,ziekte van Bechterew enfibromyalgie.
Maar er is ook een zeer grote groep minder bekende vormen zoals deziekte van Sjörgen,artritis psoriatica,ziekte van Reiter,ziekte van Behçet,ziekte van Crohn, enz.
Wat de meeste mensen niet weten, is dat ook artrosis onder de groep van reumatische aandoeningen valt.

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met reumatische klachten niet altijd die zorg krijgen die hen toekomt.
Dat is ook de reden dat zorgverleners zich gespecialiseerd hebben in deze specifieke problematiek. Door een netwerk te vormen van al die verschillende zorgverleners die in onderlinge samenwerking optimale zorg kunnen verlenen aan de patiënt, is het mogelijk geworden om die beste zorg te verlenen. Dit netwerk heet FYRANET.( www.fyranet.nl)

Ontwikkeling in de reumazorg
Zowel nationaal als internationaal is er een enorme ontwikkeling in de zorgverlening aan reumatische patiënten.

In de gehele wereld wordt er veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar oorzaken en behandelmethoden voor deze patiënten. De vooruitgang is zeer groot op het gebied van betere medicijnen, operatieve mogelijkheden, fysiotherapeutische behandelingen en maatschappelijke zorgverlening

Op fysiotherapeutisch gebied is de ontwikkeling dermate groot dat het voor elke fysiotherapeut onmogelijk is deze ontwikkelingen te volgen.

De groep van Fysiotherapeuten die deelnemen aan Fyranet zijn allen door aanvullende studies gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen cq. begeleiden van patiënten met reumatische aandoeningen. Ook staan zij in direct contact met artsen, specialisten, reumaconsultenten, enz.

Fyranet is een initiatief van de medische faculteiten van de universiteiten van Leiden, Enschede en Rotterdam. Het project wordt door universiteiten voortdurend ondersteund en begeleid.